Profesionální přístup

15 let zkušeností a praxe

Kvalitní vybavení

Odpovědnost za škodu

Naše Služby

Údržba zeleně

 • Sečení travních ploch
 • Likvidace náletových dřevin a keřů
 • Vertikutace a hnojení trávníků
 • Řez a tvarování živých plotů
 • Rovnání terénů
 • Zakládání trávníků
 • Výsadby stromů a keřů
 • Jednorázové, nebo pravidelné údržby zeleně a zahrad

Služby pro města a firmy

 • Péče o zeleň a sadové úpravy
 • Ošetřování dřevin stromolezeckou technikou nebo z vysokozdvižné plošiny
 • Rekultivace – biologická rekultivace, ozelenění krajiny – výsadby stromů, zatravnění – vytvoření vhodných podmínek pro živočišné i rostlinné druhy
 • Kácení náletových dřevin
 • Celoroční údržba silnic
 • Prořezávky a úpravy ploch pod elektrovody
 • Sekání trávy

Naši Klienti

Pracovní Ůřad Teplice

Státní Pozemkový Ůřad

SČVK Bystřany

Vodní Zdroje

Reader & Falge

MŠ Zvoneček

Město Krupka

Obec Bečov