Údržba zeleně

 • Sečení travních ploch

 • Likvidace náletových dřevin a keřů

 • Vertikutace a hnojení trávníků

 • Řez a tvarování živých plotů

 • Rovnání terénů

 • Zakládání trávníků

 • Výsadby stromů a keřů

 • Jednorázové, nebo pravidelné údržby zeleně a zahrad

Služby pro města a firmy

 • Péče o zeleň a sadové úpravy

 • Ošetřování dřevin stromolezeckou technikou nebo z vysokozdvižné plošiny

 • Rekultivace - biologická rekultivace, ozelenění krajiny - výsadby stromů, zatravnění - vytvoření vhodných podmínek pro živočišné i rostlinné druhy

 • Kácení náletových dřevin

 • Celoroční údržba silnic

 • Prořezávky a úpravy ploch pod elektrovody

 • Sekání trávy

Rizikové kácení

Rizikové kácení hlavni

Rizikové kácení stromů se používá v prostředí, kde vznikají určitá rizika (např. nedostatečný prostor pro směrové kácení, v bezprostřední blízkosti stromu se nácházejí domy nebo jiné stavby, špatný zdravotní stav stromu, nebo pokud strom ohrožuje Váš nebo cizí majetek, apod.). Při kácení stromů touto technikou je strom postupně po částech zkracován od koruny směrem dolů. Tato technika kácení je velmi náročná a  nebezpečná, tudíž je nutné použití patřičného vybavení, jako jsou různá lana, kladky, kotvící a jistící prvky, spouštěcí systémy apod.