Kácení stromů

Údržba zeleně

 • Sečení travních ploch

 • Likvidace náletových dřevin a keřů

 • Vertikutace a hnojení trávníků

 • Řez a tvarování živých plotů

 • Rovnání terénů

 • Zakládání trávníků

 • Výsadby stromů a keřů

 • Jednorázové, nebo pravidelné údržby zeleně a zahrad

Služby pro města a firmy

 • Péče o zeleň a sadové úpravy

 • Ošetřování dřevin stromolezeckou technikou nebo z vysokozdvižné plošiny

 • Rekultivace - biologická rekultivace, ozelenění krajiny - výsadby stromů, zatravnění - vytvoření vhodných podmínek pro živočišné i rostlinné druhy

 • Kácení náletových dřevin

 • Celoroční údržba silnic

 • Prořezávky a úpravy ploch pod elektrovody

 • Sekání trávy

Prořezy stromů pomocí lezecké techniky

Prořezy stromů lezeckou technikou hlavní

Prořezy stromů pomocí lezecké techniky se provádějí pro celkové zlepšení zdraví, kondice a vzhledu daného stromu. Dále je to z důvodu zajištění provozní bezpečnosti ve všech věkových stádiích stromů, biologickými potřebami stromů apod. Cílem řezu je volba způsobu řezu ve správný čas a na správném místě. K provedení řezu se použije u vzrostlých stromů horolezecká technika a u nižších stromů je řez možné provést ze žebříku za pomocí vhodných nástrojů.