Kácení stromů

Údržba zeleně

 • Sečení travních ploch

 • Likvidace náletových dřevin a keřů

 • Vertikutace a hnojení trávníků

 • Řez a tvarování živých plotů

 • Rovnání terénů

 • Zakládání trávníků

 • Výsadby stromů a keřů

 • Jednorázové, nebo pravidelné údržby zeleně a zahrad

Služby pro města a firmy

 • Péče o zeleň a sadové úpravy

 • Ošetřování dřevin stromolezeckou technikou nebo z vysokozdvižné plošiny

 • Rekultivace - biologická rekultivace, ozelenění krajiny - výsadby stromů, zatravnění - vytvoření vhodných podmínek pro živočišné i rostlinné druhy

 • Kácení náletových dřevin

 • Celoroční údržba silnic

 • Prořezávky a úpravy ploch pod elektrovody

 • Sekání trávy

Kácení a prořez z vysokozdvižné plošiny

(English) Forklift fellin triming hero

Kácení a prořez z vysokozdvižné plošiny se uplatní v případech, kdy kácení, nebo ořez stromu by byl pomocí lanových technik příliš časově náročný, nebo je strom staticky narušený a nelze jej upravovat bez rizika pro okolí a lezce.