Město Bílina

  • kácení 3 ks vzrostlých topolů černých – rizikové kácení

Vodní zdroje, a.s. Praha

  • Kácení 1 ks smrku ztepilého lezeckým způsobem
  • Redukce vlastní na stromech u výrobní haly – se spouštěním – 3ks
  • Směrové kácení a likvidace ruderálního porostu – 420 m²

Obec Bělušice

Žatec - Obec Libešice

  • Kácení dvou havarijních stromů (jasan ztepilý)
  • Prořez 1 ks jírovce maďalu (stabilizační řez) lezeckou technikou