Naše služby
Rizikové kácení stromů se používá v prostředí, kde vznikají určitá rizika. Může jiít o nedostatečný prostor pro směrové kácení. V bezprostřední blízkosti stromu se mohou nácházet domy nebo jiné stavby. Jeden z hlavních důvodů může být špatný zdravotní stav stromu, nebo pokud strom ohrožuje Váš nebo cizí majetek. Při kácení stromů touto technikou je strom postupně po částech zkracován od koruny směrem dolů. Tato technika kácení je velmi náročná a  nebezpečná. Při použití této techniky je nutné použít patřičné vybavení, jako jsou lana, kladky, kotvící a jistící prvky, spouštěcí systémy apod.
Naše služby